IX. C - 2023

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění 2022 v Uherském Hradišti

[Ve čtvrtek jsme navštívili Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění 2022 v Uherském Hradišti. Akce byla určena žákům posledních ročníků základních škol. Poskytla jim přehled o nabídce učebních a studijních oborů na středních školách a dále pak o možnostech uplatnění na trhu práce.]