Třída VIII. C

Preventivní program "Závislosti"

V úterý 6. prosince 2022 se naše třída zúčastnila preventivního programu s aktuálním tématem - Závislosti. Během dvou vyučovacích hodin jsme si vyzkoušeli řadu aktivit, které měly ukázat, co vše o závislostech víme, co si o nich myslíme a jak bychom se jich měli vyvarovat.