Aktuálně

Přijďte, budeme si hrát

Dne 18. 1. 2024 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče se mohli seznámit jak s prostory školy, tak i s vyučujícími a nahlédnout na různé metody a přístupy k výuce. Paní učitelky z prvního stupně si připravily pro děti různé aktivity. Jednalo se o písmenkování, deskové hry, hravou angličtinu, tvoření a skládání, veselé hudební hraní a výukové programy na PC.

Jelikož jsme sportovní škola, nesměla chybět tělocvična, kde si děti mohly vyzkoušet „opičí dráhu“ a horolezeckou stěnu. Za pomoci žáků 5. tříd si mohly zahrát florbal nebo fotbal.

Součástí této akce byla i prohlídka školní družiny, kde paní vychovatelky podaly případným zájemcům informace k organizačnímu řádu a chodu školní družiny.