Třída II. B

Přiletěla čarodějnice Bachamíra

Filipojakubská noc

Lidé v dobách minulých věřili v magické síly a čarodějnice. Proto se poslední dubnovou noc snažili chránit sebe, domácí zvířectvo i celou vesnici. Na kopcích za vesnicí pálili ohně, které měly od obydlí odehnat zlo a všechno špatné. K nám do Čech tradice pálení čarodějnic přišla patrně z Německa. Nyní je opět veselou tradicí, kterou udržujeme dodnes.