Třída IV. C

Projekt - Ochrana člověka za mimořádných událostí