Třída VIII. A

Projekt Příprava občanů k obraně státu

Ve spolupráci s Armádou ČR si žáci vyzkoušeli např. hledání předmetů pomocí detektoru, oblékání protichemického obleku nebo práci s křesadlem. (HRI)