IX. B - 2022

Projektový den,,Den s třídním učitelem"

Dnes jsme si udělali krásnou vyjížďku na kole směrem Smraďavka a Karlova skála. Jelo nás sice jen osm, ale všichni jsme si to užili.