Třída VIII. B

Projektový den - exkurze do Uh. Brodu

29.3.2022 jsme navštívili MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO