Třída IV. A

Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí