Třída II. A

Recitační soutěž

V rámci relaxačního týdne jsme si uspořádali recitační soutěž nulté kategorie - prvních tříd. Do tohoto ročníkového kola postoupili z naší třídy 4 žáci - Jony, Adámek, Tom a Maty Bartoň. Básně zarecitovali všichni moc hezky, obecenstvo je ocenilo potleskem. A to nejen za krásný výkon, ale také za odvahu! Mimo soutěž si vyzkoušeli recitovat před velkým obecenstvem i další odvážlivci.

No a jelikož je to soutěž, zvítězí jen někteří. Letos se to podařilo:

1. místo Thea MAtoušková - 1. B

2. místo Jony Obdržálek - 1. A

3. místo Maruška Huňková - 1. C

Cena obecenstva - Barča Janků - 1. B

Vítězům blahopřejeme, zúčastněným děkujeme a budeme se těšit příští rok na další skvělé výkony:)

Na poslední fotografii přikládám další písaře naší třídy:)