Třída VII. A

Referáty o našich předcích

Historickou část vlastivědy, kterou jsme prostudovali od pravěku až po osvícenské panovníky Marii Terezii a Josefa II. , jsme uzavřeli přínosnými referáty. Každý si zvolil svou oblíbenou postavu, která byla pro naše dějiny něčím významná  a tu nám odprezentoval před třídou. Nejvíce se mezi osobnostmi objevoval Karel IV., ale nechyběly ani další osobnosti, jako  J. A. Komenský, Marie Terezie, Jiří z Poděbrad, Jan Hus, Přemysl Otakar II., Rudolf II. , Jan Lucemburský aj. 

Níže Vaše povedené práce.