Třída VII. A

Skanzen Rochus

Šaty rostou na louce

V pátek 3. 6. jsme společně vyrazili do skanzenu Rochus na výukový program Šaty rostou na louce. Někteří z dětí na Rochusu ještě nebyly, tak to pro ně bylo o to zajímavější. Dozvěděli jsme se, jak to měli lidé  v dávných dobách těžké. V první řadě si museli obstarat jídlo a hned potom také ošacení. K tomu všemu jim pomáhala příroda - rostlinná i živočišná. Potravu si pěstovali na polích a šaty si vyráběli sami. K tomu jim právě posloužil len nebo konopí. Děti si vyzkoušely lámat len, vochlovat, spřádat i tkát. Někteří si také vyzkoušeli stříhat ovčí vlnu a prát na valše. Zjistili jsme, že dříve lidé práci od zábavy příliš neoddělovali, jako my dnes. Při práci si zároveň chlapci namlouvali děvčata a naopak holky nosily zase chlapcům na pole svačiny a přitom si vybíraly ženicha:)

Program to byl pěkný, tak snad jsme se alespoň na chvíli ocitli v minulosti.

No a protože už jsme byli až nahoře, tak jsem se šli podívat i na kapli svátého Rocha, kde jsme ještě posvačili a nabrali síly na cestu zpět.