Třída II. A

Ročníkové kolo recitační soutěže

Také letos proběhlo v relaxačním týdnu tradiční ročníkové kolo recitační soutěže. Z naší třídy byli vybráni do soutěže Jony, Tom, Štěpa, Adámek a Valinka. Mezi všemi druhými třídami nakonec zvítězili tito žáci:

1. místo: Klára Mixová , 2. B

2. místo Adámek Franta, 2. A

3. místo Maruška Huňková 2. C a Dan Válek 2. B

Všem soutěžícím děkujeme za krásný kulturní zážitek a skvělé výkony a obecenstvu za podporu svých kamarádů.

Vítězům blahopřejeme!