Aktuálně

SBĚROVÉ AKTIVITY POKRAČUJÍ I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Do Sběrných surovin na ul. Průmyslová v Uh. Hradišti můžete už teď vozit:
1. roztříděný nesvázaný papír: a/ tiskoviny = časopisy, noviny, letáky; b/ kartony a obalový materiál; c/ směs papíru /nejnižší cena/

2. elektrospotřebiče

3. železo

Ve SS nahlaste na účet ZŠ Sportovní a lístek s potvrzeným množstvím kg přineste třídnímu učiteli.
Nejlepší z vás opět čekají zajímavé odměny i exkurze do ZOO v Lešné.