Aktuálně

SBĚROVÉ AKTIVITY POKRAČUJÍ I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Vážení rodiče, milí žáci.

Velmi si vážíme vaší přízně, podpory a pomoci při sběru papíru a dalších komodit v rámci Ekosoutěže, kterou organizují Sběrné suroviny. Jedná se o ekologickou soutěž, jejímž cílem je zvýšit povědomí o třídění odpadu mezi dětmi a vytvořit u nich ekologické návyky, které jsou prospěšné celé společnosti.
Naše škola se úspěšně účastnila všech 13 ročníků, z nichž vyšla 11krát vítězně a 2krát skončila druhá.
I v letošním roce bychom chtěli v této ekologické aktivitě pokračovat, a proto si vás opět dovolujeme požádat o spolupráci.
Do Sběrných surovin na ul. Průmyslová v Uh. Hradišti nebo na ul. Vlčnovská v Uh. Brodě můžete už teď vozit:
1. roztříděný nesvázaný papír: tiskoviny = časopisy, noviny, letáky; POZOR – ne kartony a obaly!
2. elektrospotřebiče /ne monitory a televize/
3. železo
Ve Sběrných surovinách bude sběr zaevidován a vystaven doklad na školu a jméno žáka, který předejte, prosím, ve škole.
Nejlepší z vás opět čekají zajímavé odměny i exkurze do ZOO Lešná, kde každoročně sponzorujeme nějaké zvířátko. Získané finanční prostředky budou využity na zlepšení prostředí školy.

Mgr. Alena Kahánková