Aktuálně

ŠKOLNÍ KOLO HYBRIDNÍ OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE se uskutečnilo 21.2.2022

Letos ve škole i doma -  online u monitoru proběhlo letošní školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Účast skutečně veliká, ve dvou kategoriích se zúčastnilo celkem 37 žáků 6. – 9. tříd, v I. kategorii 15, ve II. kategorii 22.

Školní kolo mělo 2 části, písemná – čtení s porozuměním a ústní – popis obrázku a konverzace na zadané téma.

Děkujeme všem žákům, kteří se na olympiádu připravovali a zúčastnili se a mohli tak rozvinout a poměřit své schopnosti a dovednosti v anglickém jazyce v silné konkurenci. Všem se zdárně podařilo zvládnout trému a předvést pěkný výkon.

Zde jsou výsledky školního kola: 

Pořadí kategorie I.A (6. a  7. ročník)

1. Vanesa Světničková, 6.A

2. Jiří Barák, 7.B, Tobiáš Janoušek,7.A

3. Natálie Michálková. 6.C, Alex Hána, 6.C, Michal Kudela,6.C, Filip Jiří Hrbáč, 6.A

Pořadí kategorie II.A (8. a 9. ročník)

1. Kateřina Jarolímová, 8.C

2. Kryštof Ondříšek, 9.C

3. Marek Timko, 8.B

Vítězům přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Zdeňka Brehmerová