Aktuálně

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 17. února proběhla na 2. stupni tradiční soutěž „Interpretace literárního textu“. Letos se zúčastnilo 20 žáků a žákyň z 6.- 8. ročníků. Výběr básní a interpretačních textů byl rozmanitý – zazněla např. tradiční Erbenova „Polednice“, básně klasiků české poezie – Nerudy, Biebla, Kainara, ale i současní autoři měli bohaté zastoupení. Nechyběla ani interpretace textu prozaického, která posluchače zaujala nejen samotným dramatickým přednesem, ale také svou délkou.

Všechny výkony jednotlivých interpretů byly na velmi dobré úrovni. I proto byla tentokrát udělena dvě první místa, která obsadily Alžběta Podškubková ze 6.C společně s Marií Jelénkovou ze 7.B. Druhé místo získal Adam Stancl ze 6.C a na třetím místě se umístila Ema Hoffmannová také ze 6.C.

Vítězky budou v březnu reprezentovat naši školu v okresním kole recitační soutěže, kterou pořádá DDM Šikula v Uherském Hradišti.

Děkujeme všem účastníkům za svědomitou přípravu a vítězům srdečně gratulujeme !!!!!