Třída VII. C

Školní výlet na Macochu

Ačkoli zpočátku vypadalo počasí všelijak, dokonce nám po cestě i pršelo, naším příjezdem do Skalního Mlýna déšť ustal a my se mohli bez obav vydat za poznáním Moravského krasu.

Nejprve jsme se vláčkem přesunuli k lanovce a nechali se vyvézt k propasti Macocha. Její hloubka, 138m, nás nejdříve zaskočila (je to opravdu hodně hluboké), ale nezalekla. Dokonce jsme si ji prohlédli hned ze dvou vyhlídek. Před obědem jsme měli možnost provětrat peněženky (někteří velmi statečně) a nakoupili suvenýry a upomínkové předměty. Oběd byl vydatný a všem chutnal. 

Po obědě jsme sjeli lanovkou dolů a čekala nás prohlídka Punkevních jeskyní. Mohli jsme obdivovat jejich podzemní krásu, neobvyklé krápníkové útvary, stalagmity, stalaktity a stalagnáty. Dostali jsme se až na dno propasti Macocha a odtud následovala plavba na lodičkách po řece Punkvě, která dala jeskyním jméno. 

Náš poslední společný utekl velmi rychle a my jsme opět vláčkem přejeli do Skalního Mlýna, kde na nás již čekal náš autobus, aby nás odvezl zpět do Uherského Hradiště.