Třída VII. A

Skupinové práce ve výuce

Ve středu jsme měli ve výuce den plný skupinových prací, kdy musely děti spolupracovat v náhodně vytvořených skupinách. V Českém jazyce byla tato práce zaměřena na druhy přídavných jmen, která právě probíráme. V přírodovědě nás navštívila studentka vysoké školy, která také dříve navštěvovala ZŠ Sportovní, proto naši školu, i některé učitele, dobře zná. Její skupinová práce byla zaměřena na téma tropický les a využila tzv. brainstorming, což je technika skupinové kreativity zaměřená na vytvoření co nejvíce nápadů na dané téma. Naším tématem bylo : Jak zabránit kácení deštných pralesů? Každou minutu přichází naše planeta o kus deštných pralesů, který rozlohou odpovídá několika desítkám fotbalových hřišť. Mezi dobré a přínosné nápady patřilo omezit naši spotřebu a zabránit tím komerční výrobě zemědělských produktů, jako je například palmový olej, za každý pokácený  strom vysoká pokuta, nebo za každý jeden pokácený strom zasadit dva nové:)

Skupinové práce jsou v naší třídě oblíbené, děti se umí společně domluvit a na různá témata debatují rádi a s nadšením.