Třída II. B

Slavili jsme Den dětí

Skákací hrad připraven

1. června jsme se do školy moc těšili. Paní učitelka nám prozradila, že budeme slavit Den dětí. Každý rok nám totiž pan Maršálek z bufetu propůjčuje Titanik. Že nevíte, jak je to možné? On je to totiž skákací hrad v podobě velikánského potápějícího se Titaniku. Nikdo se neutopil, ale všichni si to užili skákáním, klouzáním, pištěním, padáním a šplháním do výšin lodě.

Byl to vlastně super tělocvik.