Aktuálně

Společný tělocvik deváťáků a druháků

Tělesnou výchovu pro 2. B připravila 9. A.  I když byli deváťáci početně v převaze, druháci se jich nebáli a spolupracovali, nejvíce je zaujaly kruhy a malá švédská bedna. Konec hodiny vyplnila společná hra. (GAL)