Třída VII. C

Světový den autismu

Dne 2.dubna oslavíme Světový den porozumění autismu, a proto jsme i my dnes přišli do kina vyjádřit podporu lidem s tímto onemocněním. Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí. Tito lidé nerozumí dobře tomu co vidí a slyší, obtížně vyjadřuje své pocity. Modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, proto jsme dnes do školy přišli v modrém oblečení. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli několik aktivit, které nám přiblížily problematiku autismu. Na závěr jsme shlédli film Báječná sedmička, popisující život rodiny s autistickými dětmi a projevy jejich onemocnění.