Třída IV. A

Tematické vyučování - Naše prázdniny

Donesli jsme si fotky, pohlednice, suvenýry a vzpomínali na prázdniny.