Třída IX. A

Tréninky reakce s tenisáky

V hale jsme si potrénovali reakční rychlost nejrůznějšími způsoby s tenisovými míčky.