Třída VII. B

Tropický pás - poušť

Přírodověda nás baví

Velblouďátko šlape pouští, neroste tam žádné houští,

nežbluňká tam žádná tůň, neřehtá tam žádný kůň.

Poušť je moře písku. Hleď - poušť je zlatá jako měď.