Aktuálně

Turistický kroužek vyrazil z Osvětiman na Klimentek

V sobotu za krásného počasí jsme dorazili autobusem do Osvětiman. Po Cyrilometodějské stezce jsme šli kolem turistické oblasti Radost na Klimentek, kde jsme si prohlédli kapličku a odpočinuli jsme si před zpáteční cestou.

Turisti a turistky z osmé a deváté třídy