IX. A - 2022

Učili jsme ve 3. B

V rámci projektového dne se někteří žáci naší třídy vydali učit matematiku, český jazyk, člověk a svět a tělesnou výchovu do 3. B. Vyučování jsme pojali hravou formou a věříme, že si ho naši třeťáci užili.