Třída II. B

Učíme se geometrii

Krychle, kvádr, jehlan

Co jsou geometrické obrazce už víme. Ale geometrická tělesa jako krychle, kvádr a jehlan? To jsou úplně nová pojmenování. Ale když si představíme krychli jako kostičku stavebnice, kvádr jako cihlu a jehlan třeba jako pyramidu, tak se nám to pamatuje lehce. Těšíme se i na rýsování s pravítkem, které jsme si už poprvé také vyzkoušeli. 

Ta škola je opravdu zábava!