Třída VII. C

Učitel národů - Jan Amos Komenský

30.9.2021

"Škola hrou" hlásal slavný učitel národů Jan Amos Komenský. Ale jaký byl jeho život? Byl slavný a uznávaný? Čím vším si musel projít ve své době? To a spoustu dalších zajímavostí jsme se dozvěděli na přednášce pana Pakosty, který nás opravdu hravou formou seznámil s životem a díly slavného učitele národů. Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce jsou ta nejznámější.