Aktuálně

ÚSPĚCH JOHANKY ČAJKOVÉ v aerobiku v republikovém finále s názvem „O pohár Jitky Poláškové“

Johanka Čajková, ze třídy 3. A, se věnuje sportovnímu aerobiku.

Jedná se o aerobní cvičení, jež spojuje prvky gymnastiky s tancem. Pokud chce být závodník úspěšný, musí zvládat mnoho dovedností, mezi něž patří například odolnost, vytrvalost, schopnost vnímat hudbu. Sportovci musí často zvládat náročné silové tréninky. Velký důraz je kladen také na estetický dojem, kdy musí být patrná dokonalá synchronizace a přesnost jednotlivých cviků. Estetický dojem umocňují krásné kostýmy a celková upravenost závodníka. Soutěží se ve třech výkonnostních kategoriích.

Mezi velmi úspěšné a talentované sportovkyně ve sportovním aerobiku patří Johanka Čajková, která v roce 2022 získala v kategorii singl 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. Zároveň soutěžila i v kategorii trio, kde spolu s dalšími dvěma závodnicemi obsadila dvě 1. místa a jedno 2. místo. V neposlední řadě nesmíme opomenout obrovský úspěch, a to 1. místo na republikovém finále s názvem „O pohár Jitky Poláškové“, konané 1. a 2. října 2022 v Brně, pod záštitou MČR.

Gratulujeme.