IX. A - 2023

Úvodní výzdoba naší učebny

Jelikož ještě nemáme žádné svoje výtvory z výtvarné výchovy, je naše třída vyzdobena dějepisně