Třída III. B

V českém jazyce rádi skládáme slova i věty.