Třída II. B

V hodině tělocviku

Dnes se všichni snažili na výbornou

Seznámení s atletickou abecedou, hra na stavitele a bourače, pešek a cvičení s lavičkami, abychom uměli správný odraz z jedné nohy. Všem patří zasloužená pochvala za vzornou aktivitu v celé hodině.