Třída V. C

V parku

Sbíráme přírodniny a pozorujeme podzimní přírodu.