Třída III. B

V tělesné výchově skáčeme na trampolíně