Třída II. C

Vánoční dílničky v muzeu

Předvánoční týden jsme si ve škole zkrátili návštěvou Slováckého muzea, kde jsme si společně vyrobili krásné výrobky a prohlédli i výstavu starodávných kožichů.