Třída II. A

Volná hodina plavání

Jak už bývá zvykem, poslední hodina plavání v každém pololetí je určena pro volné dovádění dětí ve vodě. A komu by se nelíbilo si celou hodinu se spolužáky užít podle svých představ:)