Aktuálně

Výchovný koncert ve Zlíně

8. března 2023 navštívili žáci 5. B a 5. C Kongresové centrum ve Zlíně.

Potěšil je nejen krásný interiér kongresového centra, ale hlavně koncert s názvem Českomoravská cesta. Na koncertě zazněly skladby Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Na závěr zahrála Filharmonie Bohuslava Martinů Vltavu od Bedřicha Smetany. Zdá se, že aspoň někteří páťáci ztratili neopodstatněné „obavy“ z takzvané vážné hudby. (ILC)