Třída VIII. C

Výlet na Modrou

První aprílové pondělí jsme společně se všemi šesťáky a sedmáky vyrazili autobusem směr Velehrad, abychom zde navštívili „Živou vodu“- domov sladkovodních živočichů a středověkých praturů a také archeoskanzen – opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Nechyběla ani krátká procházka kolem rybníku a prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. I přes chladnější počasí a studený vítr jsme si výlet moc užili.