Třída IX. C

Výroba vodíku pomocí elektrolýzy NaCl v pipetě