Třída IV. B

Výsledky atletického pětiboje

Výborné umístění Gábinky Chaloupkové - 1. místo v rámci 3. ročníku dívky, Klárka Garšicová - nejlepší výkon v hodu medicimbálem v kategorii 3. a 4. ročníku dívky.