Třída VII. A

Vysvědčení a jiná ocenění

První pololetí jsme šťastně uzavřeli vysvědčením a oceněním různých soutěží i chování. Někteří slíbili, že se budou ve druhém pololetí snažit ještě o něco lépe, aby si pěkné známky udrželi, jiné známky opravili. 

V plaveckých závodech se na stupni vítězů umístili tito žáci:

1.místo: Martina Čevelová

2. místo: Barbora Šáchová

3. místo: Denis Vaněček

GRATULUJEME!


V pololetní třídní soutěži, kdy děti sbíraly body za soutěže v různých předmětech se umístili tito žáci:

1. místo: Patrik Botek

2. místo: Viktorie Erbanová

3. místo: Nikol Sušilová

4. místo: Matěj Vojáček, Ivan Zlatý, Vojta Závodný, Šimon Vrána, Vašek Marek


Pochvala patří také těm, kteří mají vždy skvěle připraveny pomůcky a na nic nezapomínají. Jsou to tito žáci:

Šimon Otrusiník

Nikol Sušilová

Vojta Mašlan

Vašek Marek


Ocenění a pochvala patří taky Niki Sušilové a Marti Čevelová za vstřícnost a ochotu pomoci v jakékoliv situaci .

Také náš spolužák Matěj Vojáček byl pochválen za kladný přínos do našeho kolektivu. Sami žáci si Matěje takto zvolili.


VŠEM moc gratuluji a přeji úspěchy i dalším pololetí!

Pochvala patří celé třídě jako kolektivu, který je moc fajn a věřím, že to tak zůstane i nadále!

Paní učitelka Šárka Pagáčová