Třída VII. B

Vyučování se studentkou pedagogické fakulty

Podnebná pásma

V hodinách přírodovědy jsme se seznámili se studentkou Pedagogické fakulty v Olomouci, která si s námi v rámci své pedagogické praxe zopakovala učivo o podnebných pásech. Zažili jsme metodu brainstorming a writestorming, kde jsme se zabývali možností, jak zachránit tropické deštné lesy nebo jak v tropech ušetřit vodu. Slyšeli jsme hodně zajímavých nápadů, tak snad jednou budou využity v praxi. 

A budoucí paní učitelce Janě přejeme hodně studijních úspěchů.