Aktuálně

Vzpomínka na akademii ke Dni matek

V úterý 7. května vyvrcholily svědomité přípravy pestrého programu pro maminky.
Před zaplněnou tělocvičnou předvedly natěšené děti svá vystoupení. Úvodní vstup našich deváťáků s polonézou se stal již neodmyslitelnou tradicí. V této sváteční náladě se začal odvíjet program v duchu zpěvu, tance, dramatizací a mluveného slova. Nejedno oko nezůstalo suché.

Děkujeme za vaši návštěvu, kterou jste přispěli ke krásné atmosféře celého odpoledne. Věříme, že jste si užili nezapomenutelné chvíle s vašimi dětmi.

A na závěr:

Když se něco nepovede

a já zlobím malinko,

máš mě ráda a já tebe,

milovaná maminko.

(GAJ)