Třída II. B

Zazpívej, slavíčku z 1. B

Naše dvě zpěvačky

Minulý týden proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku. Naši třídu reprezentovaly dvě zpěvačky - Klárka Mixová a Simonka Abrhámová. Sice nepostoupily do okrskového kola, ale vyzkoušely si, jak je obtížné zpívat na mikrofon a vystoupit před početným publikem. 

Holky se nelekly a zpívání se jim moc podařilo.