Třída II. B

Zdokonalujeme čtení

Umíme zavřené slabiky

Získáváme další zkušenosti při pravidelném čtení. Protože máme ve třídě moc pěkná barevná písmenka, skládali jsme dnes slova, která tvoří zavřené slabiky. A když mám chyběla další písmena, složili jsem dokonce slovo JAZZ a zítra poslechneme nějakou jazzovou píseň.