Aktuálně

KROUŽKY 2022/2023

Vážení rodiče.

Předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků na letošní školní rok.

  • Do jednotlivých kroužků můžete své dítě přihlásit prostřednictvím vyplněného a podepsaného zápisního lístku, který je přiložen. Zápisní lístek si mohou žáci vyzvednout také u třídního učitele nebo u vedoucích jednotlivých kroužků. Vyplněné zápisní lístky odevzdává žák třídnímu učiteli nebo vedoucímu kroužku.
  • Rodiče nižších ročníků mohou přihlášení řešit s třídními učiteli na rodičovské schůzce, která se koná 06.09.2022.
  • Zápisní lístky je potřeba odevzdat do 09.09.2022.
  • Kroužky zahájí svoji činnost podle pokynů vedoucího kroužku, pravděpodobně nejdříve od 12.09.2022.