icon

O psycholožce

Vzdělání:

Předškolní a mimoškolní pedagogika, Kroměříž

Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

jednooborová Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Kurzy znakového jazyka


Praxe:

Středisko výchovné péče, Diagnostický ústav pro děti a mládež, Brno

Psycholog v Ústřední vojenské nemocnici v Praze

Školní psycholog MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno

Speciálně pedagogické centrum v Brně