icon

Základní informace

Školní psycholožka: Mgr. et Mgr. Pavla Vlčnovská

Tel.: 576 514 449

E-mailpsycholog@zsuhsportovni.cz

Pracovna: v budově A - 2. stupeň, dveře č. 8


Pokud potřebujete poradit nebo pomoci řešit obtížnou situaci, můžete využít bezplatných služeb školní psycholožky. Konzultace jsou možné po předchozí domluvě - nejlépe e-mailem, případně telefonicky, osobně (vzhledem k tomu, že v průběhu dne pracuji na různých místech školy, může se stát, že nebudu v pracovně k zastižení).

Často se na mě rodiče a žáci obracejí, pokud řeší:

 • problémy se spolužáky a kamarády; 
 • nedorozumění s učiteli;
 • nedostatečnou motivaci k učení, nedokáží se soustředit;
 • problémy s technikou učení – jakým způsobem se učit;
 • časté obavy, strach, psychosomatické obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, zad) způsobené stresem;
 • úzkostné či panické stavy žáka nebo jiné psychické obtíže;
 • následky po prožité traumatické události;
 • aktuální náročnou životní situaci;
 • rodinné problémy - stres plynoucí z rozvodové situace, úmrtí někoho blízkého, psychické obtíže jiného člena rodiny a přemýšlí o způsobu, jak to s dítětem řešit;
 • jaký učební obor nebo SŠ vybrat k dalšímu vzdělávání;
 • potíže u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • pomoc při řešení sociálně patologických jevů – lhaní, kouření, závislostní chování, atd.;
 • změny nálady, necítí se dobře nebo si chtějí jen tak popovídat.


Jako školní psycholog jsem členem Školního poradenského pracoviště, jsem vázána mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi nebo někomu jinému hrozí bezprostřední nebezpečí.

Pokud za mnou přijde žák s problémem, který je potřeba řešit déle, budu o této skutečnosti informovat zákonné zástupce a požádám je o souhlas s dlouhodobějším setkáváním (rodiče vyplní individuální informovaný souhlas).