icon

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení protiprávního jednání
Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možno učinit prostřednictvím zřizovatele, to je města Uherské Hradiště. K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči Základní škole Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti.